Silikal Mørtel system

Dette systemet brukes for rehabilitering av gamle gulv, og som oppbygging for fall i rom hvor man har krav til dette. Dette produktet er tilpasset våre produkter, og vil derfor spare tid i forhold til herdingsprosesser, og sikre at gulvet får en gjennomgående stor styrke.