Silikal PU system

Der det er store krav til temperatur, vil dette gulvet være en god løsning. Der det vaskes med store mengder varmtvann, er dette systemet brukt for å sikre at varmen ikke løser opp gulvet.