Vi har skiftet ut gammel belegg på gulv i to rom ved Engelandsodden vannbehandlingsanlegg.

Det ene rommet blir brukt til produksjon av klor og det andre er et lager for storsekker med salt.

Etter å ha vurdert forskjellige typer belegg valgte vi å benytte Silikal acrylbelegg (dekorativ).

Arbeidet ble utført til avtalt tidspunkt av to hyggelige og raske karer.

Vi er svært godt fornøyd med det nye gulvet og spesielt hvor kort tid det tok fra arbeidet startet til vi igjen kunne bruke rommene som normalt.

Vi kjørte jekketralle med et tonn last på gulvet kun to timer etter legging.

 

 

Vennlig hilsen

Roar Bustebakke
Driftsleder Vannverk

Teknisk Drift, Seksjon VAR , VA Tekniske anlegg
E-post: roar.bustebakke@gjovik.kommune.no
   /913 87 024
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810  Gjøvik

www.gjovik.kommune.no