SALMAR AS - VEDRØRENDE ARBEID UTFØRT AV SILIKAL NORDVEST

Salmar AS etablerte i mars 2014 samarbeid med Silikal Nordvest, for utførende av gulv og vegger. Første oppdrag var påføring av akrylbelegg på et nyetablert lagerrom. Oppdraget ble utført innenfor avtalte rammer og med meget god kvalitet. 

Fra tidspunkt for inngåelse av samarbeid og frem til i dag, har Silikal Nordvest blitt tildelt stadig flere oppdrag hos oss. I senere tid har de i tillegg til påføring av akrylbelegg på gulv og nedre del av vegger, også hatt flere oppdrag knyttet til påføring av Biodex maling på flere vegger i produksjonslokalene. Silikal Nordvest sine produkter virker å ha de riktige forutsetninger for å kunne tilfredsstille behov og krav i var næring.  Salmar AS har heller ikke noe å utsette på samarbeidet med Silikal Nordvest. Tidspunkt for utførelse tilpasses alltid kunden uavhengig av helg og helligdager, i forkant av oppdragene foretas det alltid en felles befaring og deres ansatte forholder seg alltid til våre regler og instrukser samt utfører arbeidet ryddig og effektivt.