Silikal Meieri og Bryggeri

Gulv fra Silikal er hygieniske og godkjent for matindustrien. (HACCP) Våre gulv håndterer de mest ekstreme forhold. Vi garanterer rask herdetid, som gjør dette til det perfekte gulv for båre meierier, og bryggerier. Kort herdetid sikrer at vi kan legge gulvene raskt, og at nedetider er minimale ved utbedringer, eller ombygginger. Vi er et utmerket valg for nybygg, oppussing og/eller reparasjoner.

LETT Å INNSTALLERE !

Silikal sine gulv er lette å innstallere, og er klar til bruk innen 1 time etter innstallasjon. Dette er perfekt i områder der det er krav til kontinuerlig drift. Dette og den ekstreme holdbarheten til Silikal gulv, gjør at dette er høyt etterspurte gulvløsninger innen Meieri og bryggeri. Det er også mulig å legge gulv med hulkil, som fanger opp væsker og produksjonsavfall. Det samme gjelder for sklisikre overflater som kan leveres etter kundens spesifikasjoner/behov. Aggressive materialer, som for eksempel salter, syrer, fett, alkalier og vaskemidler lager ikke groper i Silikals slitesterke gulv. Samme kan sies om den ekstreme mekaniske belastningen som ofte forekommer på meierier og bryggerier. Gulv fra Silikal legges raskt og enkelt, med minimal nedetid for anlegget. Kan legges i temperaturer ned til – 25 ° C.

Dette er også fordel ved senere endringer, ombygginger eller reparasjoner av overflaten, som for eksempel når du ønsker å endre bruken eller utforming av lokalet.

Vi vil gjerne gjøre et besøk og analysere eventuelle problemer du har med gulvet ditt. Kontakt oss for et gratis besøk av våre kontaktpersoner.